Projekti nimi: Looduspark “Smaragd”

Tegevuse lühikirjeldus: 
Projekti eesmärgiks on Raasiku vallas Rätla külas asuvale park-aiale lisaväärtuste loomine läbi täiendavate teenuste looduspargi 20 ha suuresel maa-alal,koos matkaradadega ja haruldaste loomadega.
Projekti tegevused: metsatööriistade soetamine koos lisavarustusega, tall-garaaži rajamine, ehitustööd.
Projekti tulemusena on 2 ha suuruna dendropark muutunud 20 ha suuruseks looduspargiks, milles on tiigid, matkarajad, puisniit ja heinamaa ning millele annavad lisaväärtust eksootilised loomad.kus on haruldased loomad. 
Projekti tulemusel on loodud ka 2 töökohta.
Projekti tulemusel on suurenenud ettevõtte võimekus pakkuda erinevaid teenuseid ettevõtte külastajatele ning tervikuna suurenenud nii ettevõtte kui ka Raasiku piirkonna konkurentsivõime.
Projekti elluviimise periood: 2017 – 2020. Projekti on ellu viidud Eesti Maaelu Arengukava raames LEADER meetme vahenditest (Ida-Harju Koostöökoda, meede 2 Ettevõtluse arendamine)